+376 80 33 20 info@arfis.ad C/ Doctor Vilanova, 13, Escala C, 3r pis, AD500 Andorra la Vella
.
''

Què han de tributar els treballadors temporers?

Des de l’1 gener 2015 el treballador temporer ha de tributar un 10% sobre el seu salari brut en concepte de IRNR.

Que és IRNR?

L’Impost sobre la Renda dels No-Residents fiscals és un impost que s’aplica a les persones o les empreses que obtenen rendes al Principat d’Andorra i que no resideixen a Andorra.

En el cas dels treballadors temporers la renda que perceben és el salari.

Qui ha d’efectuar el pagament?

La Llei obliga als empresaris pagadors de rendes, a practicar una retenció als no residents fiscals i a realitzar el corresponent ingrés a l’Agència Tributària.

Hi ha alguna manera d’evitar pagar el 10% de IRNR?

La llei preveu un règim especial perquè els treballadors temporers puguin evitar el percentatge fix de retenció del 10% i aplicar uns mínims exempts equivalents als que s’apliquen a l’IRPF.

Com puc acollir-me al règim especial?

El treballador temporer ha de nomenar una persona física o jurídica, amb residència fiscal al Principat d’Andorra, perquè el representi davant el ministeri de finances en relació amb les seves obligacions tributàries.

La empresa per a la que treballo, no vol ser el meu representant fiscal, ho pot fer?

Sí. Des de ARFIS creiem que la relació laboral no es deu convertir en una relació fiscal. Ser representant fiscal no és simplement emplenar un formulari més per a que el treballador vingui a treballar a Andorra.

Una bona relació amb l’empresa es pot veure perjudicada per la fiscalitat. Aspectes com m’han emplenat incorrectament els formularis, no s’ha entregat en el termini establert, no s’ha fet la revocació correctament,.. poden perjudicar una excel·lent relació amb l’empresa, per això es convenient no barrejar les coses.

No me acollit a temps i m’han acabant retenen un 10% de la nomina, puc recuperar els diners?

La resposta és SÍ! Vine’ns a veure’ns i et direm com.

Què pot fer ARFIS per ajudar-me?

A ARFIS podem ser el teu representant fiscal i permetre que beneficiïs dels següents aspectes:

 • Tramitem el règim especial del client o el dels treballadors del client
 • Serveis a un cost molt competitiu i amortització del mateix en menys d’un mes
 • Tributar sota el règim especial de IRNR (assimilable a l’IRPF)
 • Si perceps una renda inferior a 24.000 €, amb aquest règim especial, no pagaràs res com impostos sobre la renda

A Qui va dirigit?

El pack “empresaris” dels serveis de representació fiscal d’ARFIS, va dirigit al departament de gestió de persones de les empreses i als mateixos empresaris, que volen facilitar el tràmit del règim especial de l’IRNR dels seus treballadors temporers.

Quins avantatges té?

Confiar en ARFIS comporta una sèrie d’avantatges exclusius que detallem a continuació:

 • L’empresa redueix la seva càrrega administrativa per responsabilitat sobre la retenció.
 • L’empresa evita assumir els riscos “solidaris” de totes les rendes lligades al treballador temporer.
 • L’empresa pot despreocupar-se dels tràmits.
 • Evitar tensions salarials inflacionistes en evitar un salari net amb la retenció.
 • Ens encarreguem d’informar directament als empleats de les seves obligacions fiscals.
 • Tramitem qualsevol reclamació davant l’Administració.

Com funciona?

ARFIS es desplaçarà a l’empresa:

 • Planifiquem una breu presentació per als empleats per tal d’explicar-los quines són les seves obligacions fiscals i les opcions que tenen per reduir la seva càrrega impositiva.
 • Presentem la documentació que s’ha de completar i la informació que es requereix.
 • ARFIS recopilarà tota la documentació, amb col·laboració amb el departament de recursos humans, per revisar-la, validar-la i presentar-la al departament de Tributs i Fronteres.
 • ARFIS es converteix en representant fiscal, assumint la responsabilitat solidària del deute tributari durant TOTA la temporada.

Quin cost té?

La quantificació dels nostres honoraris professionals es realitza, d’acord amb la dedicació temporal necessària per a la prestació del servei i l’assumpció de responsabilitat i risc. ARFIS presentarà un pressupost a l’empresa, ajustat al volum de treballadors temporals (mínim 10) que optin per acollir-se al règim especial de l’IRNR.

A qui va dirigit?

El pack “particulars” dels serveis de representació fiscal d’ARFIS, va dirigit a treballadors temporers que volen entrar en el règim especial per a les rendes del treball obtingudes en territori andorrà.

Quins avantatges té?

Confiar en ARFIS comporta una sèrie d’avantatges exclusius que detallem a continuació:

 • Aplicació del règim especial del mínim personal exempt de 24.000 € bruts de renda.
 • El treballador pot despreocupar-se dels tràmits.
 • Així, l’import net cobrat serà més elevat, ja que el pagament de l’IRNR serà inferior.
 • Ens encarreguem d’informar directament al treballador de les seves obligacions fiscals.
 • Som el seu interlocutor amb l’empresa i l’administració tributària andorrana per resoldre els seus temes fiscals.

Com funciona?

Vostè es pot posar directament en contacte amb ARFIS:

 • ARFIS l’informarà de la documentació que fa falta per poder gestionar el règim especial.
 • L’indicarem la documentació que s’ha de completar i signar.
 • ARFIS tramitarà tot el dossier davant l’Administració Tributària Andorrana
 • ARFIS es converteix en representant fiscal, assumint la responsabilitat solidària del deute tributari durant TODA la temporada.
 • Si vol agilitzar el tràmit vagi a l’apartat “FORMULARI” tant bon punt vingui ho tindrem tot enllestit!

Quin cost té?

La quantificació dels nostres honoraris professionals es realitza, d’acord amb la dedicació temporal necessària per a la prestació del servei i l’assumpció de responsabilitat i risc.

En qualsevol cas, segons la nostra experiència i tenint en compte els factors de temps i altres elements relatius a les actuacions a realitzar, els honoraris professionals són els següents:

 • Import dels serveis de representació fiscal: 100 € / representació
 • Forma de pagament: Pagament del 100% dels honoraris en el moment de la contractació del servei. El pagament es realitzarà en efectiu o amb targeta en el moment de signar tota la documentació.

Enllaços d’interès

ARFIS e-tramits
ARFIS impostos
ARFIS CASS